Media – ВИП ПЛАСТ БИОКЛИМАТИЧНА АЛУМИНИЕВА ПЕРГОЛА

Media

14.02.2018 ПЕРГОЛАТА НА ВИП ПЛАСТ СЕ ПРЕВРЪЩА В ОТКРИТО СТУДИО И ЕЛЕГАНТНА РИТУАЛНА СТЪКЛЕНА ЗАЛА

МЕДИИТЕ ЗА БИОКЛИМАТИЧНАТА АЛУМИНИЕВА ПЕРГОЛА НА ВИП ПЛАСТ